Personvernerklæring

Personvernerklæring

Basert på EU-DSGVO som gjelder for Europa fra den 25.05.2018, og på artikkel 13 i den sveitsiske føderale forfatningen og de rettslige bestemmelsene for personvern (Lov om Personvern, DSG), har hver person rett til personvern og beskyttelse mot misbruk av deres personopplysninger. Vi overholder disse vilkårene. Personopplysninger holdes strengt konfidensielle og verken selges eller videreføres til tredjeparter. Ifølge artikkel 7 DSG er den sveitsiske entreprenøren (tjenesteleverandøren) forpliktet til å beskytte personopplysninger ved hjelp av hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak. Dette konkretiseres i artikkel 8 - 10 DSG.

I nært samarbeid med våre vertstjeneste-leverandører forsøker vi å beskytte databasene best mulig fra uautorisert tilgang, tap, misbruk og forfalskning. Vi påpeker at Internett-basert kommunikasjon har svakheter og at fullstendig beskyttelse mot tilgang fra tredjeparter derfor er umulig.

Cookies (informasjonskapsler)

På vårt webområde bruker vi såkalte Cookies for gjenkjenning av flerbruk av tilbudene våre av samme bruker / eier av Internett-kobling. Cookies er små tekstfiler som nettleseren lagrer på datamaskinen din. De har til hensikt å optimalisere webområdet vårt og våre tilbud. Det dreier seg for det meste om såkalte «økt-Cookies» som slettes etter avsluttet besøk. Imidlertid gir disse Cookies noen ganger informasjon om å automatisk gjenkjenne deg. Denne gjenkjenningen baseres på IP-adressen som er lagret i disse Cookies.  IP-adressen anonymiseres umiddelbart etter innhenting og før lagring, som videre betyr at IP-adressene lagres anonymt ved kryptering av de siste 3 sifrene.

Informasjon som er oppnådd på denne måten, tjener til å optimalisere tilbudene våre og gi deg lettere tilgang til webområdet vårt.
Du kan forhindre installasjon av Cookies ved å stille inn nettleseren din i henhold til dette; vi påpeker imidlertid at i dette tilfellet vil du ikke fullt ut kunne bruke alle funksjonene på vårt webområde.

Kontaktmulighet

Vi tilbyr deg muligheten til å kontakte oss via e-post og/eller via kontaktskjema. I dette tilfellet blir informasjonen fra brukeren lagret, med det formål å behandle den lagrede kontaktens innhold. Overføring til tredjepart vil være mulig bare dersom du uttrykkelig gir ditt samtykke til dette på det respektive skjemaet. Sammenligning av dataene som er innhentet, med data som blir innhentet via andre komponenter på webområdet vårt, gjøres heller ikke.

Nyhetsbrev

Når jeg registrerer meg for et nyhetsbrev fra Holle baby food AG og/eller Holle Babyclub.de /Holle Babyclub.ch, gir jeg mitt samtykke til at Holle baby food AG sender meg informasjon om følgende produktutvalg via e-post: Ernæring for babyer, tips om helse, nyheter om baby-utvikling, generell informasjon om ernæring. Jeg kan til enhver tid tilbakekalle mitt samtykke til Holle baby food GmbH; dine personopplysninger vil umiddelbart bli slettet.

Vår partner for å sende nyhetsbrevet er CleverReach GmbH & Co.KG i D-26180 Rastede, Tyskland (info@cleverreach.com). Dine personopplysninger vil bli behandlet og beskyttet av koding i henhold til GDPR.

Bruk av Google Analytics med anonymisering

På webområdet vårt bruker vi Google-Analytics, en Web-analysetjeneste fra selskapet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter «Google». Google-Analytics bruker såkalte «Cookies», tekstfiler som lagres på datamaskinen din, og dermed muliggjør en analyse av din bruk av webområdet.

Informasjonen som genereres av disse Cookies, som for eksempel tid, sted, hyppighet av dine besøk på webområdet, inkludert din IP-adresse, overføres til Google i USA og lagres der. Vi bruker Google-Analytics med IP-anonymisering på webområdet vårt. I dette tilfellet vil Google allerede ha forkortet og dermed anonymisert IP-adressen din innenfor medlemslandene i den europeiske union og andre land med EØS-avtale.

Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere bruken av webområdet vårt, sette sammen rapporter om aktiviteten på webområdet og tilby andre tjenester knyttet til bruken av webområdet og tjenester på Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepart hvis det kreves ved lov, eller Google behandler disse dataene på vegne av tredjepart.

Ifølge informasjon fra Google kobler de aldri din IP-adresse til andre data fra Google. Du kan forhindre installasjon av Cookies ved å stille inn din nettleser-programvare i henhold til dette; vi påpeker imidlertid at i dette tilfellet vil du ikke fullt ut kunne bruke alle funksjonene på vårt webområde.

I tillegg tilbyr Google et alternativ for deaktivering for de mest populære nettlesere; dette vil gi deg mer kontroll over hvilke data Google samler inn og behandler.  Hvis du aktiverer dette alternativet, blir ikke informasjon om dine besøk sendt videre til Google Analytics. Aktiveringen forhindrer imidlertid ikke informasjonen fra å bli overført til oss eller andre tjenester for webanalyse som vi bruker. For mer informasjon om alternativet for deaktivering fra Google og for å benytte dette alternativet, følg denne koblingen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bruk av YouTube-komponenter med avansert personvern-modus.

På vårt webområde bruker vi komponenter (videoer) fra selskapet YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, et selskap som tilhører Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Her benytter vi alternativet «Avansert personvern-modus» som stilles til disposisjon av YouTube.

Når du besøker et webområde med en innebygd video, kobler det til YouTube-serverne og viser innholdet ved å varsle nettleseren din på webområdet. Ifølge informasjonen fra YouTube betyr «Avansert personvern-modus» at data overføres til YouTube serveren bare når du ser på videoen, spesielt data om hvilke av våre webområder du har besøkt.

Hvis du samtidig er logget inn på YouTube, vil denne informasjonen bli knyttet til din medlemskonto på YouTube. Du kan forhindre dette ved å melde deg ut av medlemskontoen før du besøker vårt webområde.

Mer informasjon om personvern fra YouTube leveres av Google på følgende kobling:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Informasjon/tilbakekalling/kansellering

På grunnlag av den føderale personvernloven kan du kontakte oss gratis med spørsmål om innhenting, behandling og bruk av dine personopplysninger, samt korreksjon, blokkering, sletting og tilbakekalling av et gitt samtykke. Vi påpeker at du har rett til korreksjon av uriktige data og sletting av personopplysninger dersom dette kravet ikke kommer i konflikt med eventuell juridisk forpliktelse til oppbevaring av data.

Saksbehandler for Personvern:  Thomas Hornfeck   THornfeck@holle.ch