Rapport om bærekraft

Den første Holle-rapporten om bærekraft – veiledende for en kontinuerlig forbedringsprosess

Vår første rapport om bærekraft er en viktig milepel for oss. Gjennom den har vi muligheten til å gjøre oss transparente fra innsiden og ut, noe som påvirker bedriftens handlemåte. Men også hvilke forandringer vi vil gjennomføre for å gjøre oss som bedrift enda mer forberedt på framtiden. I forbindelse med rapporten om bærekraft vil vi vise helt åpent og dokumenterbart hva vi allerede har gjort i forbindelse med bærekraft, hvilke utfordringer vi har og hvordan vi skal håndtere får felles framtid.

2013/ 2014 Sustainability Report
Sustainable, right from the start

 

 

 

PDF Download