80 år med Holle

Nostalgiske pakker

Her har vi satt sammen et lite utvalg med historiske Holle-pakker fra 1933